Professionele apparatuur

Bent u het recept van uw huidige bril kwijt? Geen probleem. Van Bommel Optiek meet uw huidige bril door met een topsterktemeter. Zo ontstaat er vooraf een goed uitgangspunt en weet u direct na de meeting of uw ogen zijn veranderd in sterkte. Met behulp van een automatische refractometer wordt de benodigde sterkte van uw nieuwe brillenglazen gemeten. Het kleine formaat en de wendbaarheid maken dit apparaat uitermate geschikt voor een oogmeting bij mensen die bedlegerig zijn. Een visusscherm is een digitale letterkast met verschillende oogtesten die nodig zijn om een goede oogmeting te verrichten. Beide ogen worden uitvoerig getest voor een zo correct mogelijke uitslag van de oogmeting. Met een luxe pasbril met pasglazen bepaalt Van Bommel Optiek de juiste verte- en de leessterkte. Tijdens de oogmeting wordt ook altijd de gezondheid van uw ogen gemeten. Een oogdrukmeting is daar een voorbeeld van. Het controleren van de oogdruk gebeurt met een tonometer. Ook het binnenste van uw oog wordt niet vergeten. Van Bommel Optiek controleert de binnenkant van uw oog met skiascoop en een oogspiegel.