Multifocale contactlenzen

Rond de leeftijd van 40-50 jaar neemt het scherpstellen (accommodatievermogen) van de ogen af. De natuurlijke lens kan niet meer voldoende scherpstellen om beelden van dichtbij te zien. Men noemt dit ook wel ouderdomsverziendheid.

Om dit probleem te ondervangen, zijn er verschillende lenzen ontwikkeld. Het gaat hierbij om de bifocale en multifocale contactlenzen. Met deze lenzen kunt u voor alle afstanden scherp zien.

  • Bifocale lenzen: contactlenzen met een deel voor veraf en een deel voor lezen.
  • Multifocale lenzen: contactlenzen met een combinatie van een deel voor veraf en een leesdeel oplopend in sterkte.

De keuze voor één van deze type lenzen hangt nauw samen met uw persoonlijke omstandig- en bezigheden. Samen kan bepaald worden welke lens het beste bij u past.