Multifocale glazen

Multifocale glazen bekend onder de naam Varilux glazen of progressieve glazen bieden u de mogelijkheid om zowel voor veraf als voor tussenafstand en dichtbij lezen, scherp te kunnen zien. De zones voor verschillende zichtafstanden raken telkens met elkaar vermengd. Hierdoor is het mogelijk elk detail helder te zien, zowel van dichtbij als veraf, zonder dat het beeld verspringt. De gewenningsperiode kan zo’n drie weken duren. Gewenning is met name voor oudere mensen lastiger als de verschillen tussen het nabije en verre bereik groot zijn.

 

Bij een multifocaal glas kunnen we spreken van 3 hoofdzones die traploos op elkaar aansluiten. Bovenaan in het glas bevindt zich het vergedeelte, dat men gebruikt bij het kijken in de verte en bij een normale rechte hoofdhouding.

Juist onder het vergedeelte start het tussenzicht dat de overgangszone vormt met het leesgedeelte. Deze zone van het glas gebruikt men voor afstanden die ongeveer 1.7 meter tot ongeveer 50 cm van ons verwijderd zijn. Het kijken naar een computerscherm gebeurt in die zone. Deze zone is ook wat smaller (lees beperkter) in de breedte en hier zal men het hoofd wat meer moeten draaien en richten op het te bekijken object.

Onder deze overgangszone ligt het leesgedeelte waarmee men dichtbij objecten zoals een leestekst scherp kan zien. Deze zone is wat breder ten opzichte van het tussenzicht, maar niet zo ruim als het vergedeelte. Bij het kijken door het leesgedeelte zal men het hoofd lichtjes meer rechtop moeten houden, dan wanneer men met een gewone leesbril zou kijken.

Bij elke multifocale bril zal men zich lichtjes moeten aanpassen aan deze veranderende manier van kijken en verschillende hoofdhoudingen. Wel is het zo dat wanneer het glas meer is aangepast aan de persoon zelf en de combinatie van het gekozen montuur (Maatwerk progessieve glazen), de aanpassingen en dus ook de gewenning minder lang zijn. Bovendien worden de kijkzones groter en meer bruikbaar ten aanzien van gestandaardiseerde glazen.

Gestandaardiseerde multifocale glazen zijn goedkoper, maar er treedt meer vertekening op (meer schommeleffect). Hoe duurder het glas wordt, hoe minder vertekening er zal zijn. Het kan echter niet helemaal vermeden worden. Er zijn wel tips om de gewenning te vergemakkelijken.

Bij een maatwerk glas houden we rekening met zoveel mogelijk parameters om het comfort en de gewenning zo aangenaam en zo kort mogelijk te maken. Hiervoor worden diverse persoonlijke gegevens van het oog met speciale apparatuur en software opgemeten. Seiko verrekent al deze gegevens mee in het glasontwerp om tot het meest ideale progressieve glas te komen.

 

Bij standaard multifocale glazen houdt men geen rekening met al deze persoonlijke parameters en fabriceert men het glas op basis van gemiddelde waarden.

 

Van Bommel Optiek bespreekt altijd samen met u de verschillende mogelijkheden en stemt deze af op uw wensen.