KP registratie

 

Onze optometrist, de heer J. Kuiterman, die voor Van Bommel Optiek de beelden beoordeeld is KP geregisteerd (KP-79101783987).

 

Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is een onafhankelijke organisatie waarbij een groot aantal paramedische beroepen is aangesloten. Via het kwaliteitsregister wordt geregistreerd of een optometrist voldoet aan de opleidingseisen van de Wet Beroepen in de individuele Gezondsheidszorg (Wet BIG).

vervolgens wordt elke vijf jaar getoetst of de optometrist beschikt over actuele kennis en ervaring.

Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de optometrist zijn/haar kwaliteitsgarantie. Wanneer een optometrist kwaliteitsgeregistreerd is in het KP, is het aantoonbaar dat er kwalitatief goede oogzorg wordt verleend.

Slechts 47% van de optometristen is kwaliteitsgeregistreerd. Het kwaliteitsregister is via internet te raadplegen.